Light Flow | אפלקיציה שליטה על נורית ההתראות

front

Light Flow מאפשרת לשלוט על לד ההתראות הקיים במגוון מכשירים ולקבוע צבע לכל התראה, כמו כן האפליקציה מאפשרת להגדיר מגוון רחב של התראות.

האפליקציה תאפשר לשלוט על צבע ההתראות עבור sms, mms, gmail, דוא”ל, תזכורות יומן, שיחות שלא נענו, סוללה חלשה, bluetooth, כאשר אין קליטה במכשיר ועוד.

כמו כן לכל התראה יהיה ניתן לקבוע צליל, את הצליל או הרטט אפשר להגדיר שיפעלו כל כמה דקות כדי שאם הטלפון לא היה לידנו לא נפספס את ההתראה.

האפליקציה גם מאפשרת להציג את ההתראות בשעון החכם pebble

האפליקציה זמינה בגרסה חינמית ובתשלום, בגרסה בתשלום ניתן לקבוע כ 600 התראות שונות

להורדה הגרסה החינמית:

Android-Play

הורדהת הגרסה המלאה:

Android-Play

כתיבת תגובה