Bump אפליקציה להעברת קבצים בין מכשירים, עגשיו גם בין מכשירים למחשב

Bump היא אפליקציה ותיקה המאפשרת להעביר קבצים שונים בין מכשירים שנוים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד או iOS של אפל, העברת הקבצים מתבצעת ע"י בחירת הקובץ הרצוי (תמונות ,וידאו, איש קשר,…