PhotoScan אפליקציה חדשה של גוגל לסריקת תמונות והמרתם לעותק דיגיטלי

PhotoScan תאפשר להמיר את אלבומי התמונות הישנים לעותק דיגיטלי. Photoscan משתמשת במצלמה של הטלפון לסריקת התמונה, אבל האפליקציה לא מצלמת תמונה בודדת ומעבדת אותה. האפליקציה תצלם את התמונה מספר פעמים מזוויות שונות וזאת…

Google Street הגיע לפירמידות של גיזה במצריים

חברת גוגל מביאה אלינו סיור וירטואלי בפירמידות שבמצריים באמצעות שירותי ה Google Street. עכשיו נוכל לטייל בין 3 הפירמידות אשר נמצאות בגיזה ליד קהיר במצריים.     הסיור הווירטואלי כולל את…

Google Search מוכן למונדיאל

Google Search מוכן למונדיאל ויכול להציג לוח זמנים של משחקים, תוצאות, הרכבים ועוד. כאשר תחפשו מידע אודות הגביע עולמי אפליקציית Google Search תציג לכם מידע על מי משחק אפה, מתי…