Bip it עודכנה לגרסה חדשה 2.1

אפליקציית הפקודות הקוליות לאייפון Bip it עודכנה לגרסה חדשה ונוספו לאפליקציה מספר אפשרויות חדשות הכוללות: פקודה קולית לניגון מוסיקה מהמכשיר או מהאינטרנט. פקודה קולית לשליחת הודעות .Whatsapp שיפור הניווט והוספת…