Google Street View זמין בעוד מספר רב של ערים ברחבי בארץ

Google Street View הוא שירות של גוגל המאפשר לסייר וירטואלית במספר רב של ערים ברחבי העולם, בעבר השירות הושק בארץ ב 3 ערים מרכזיות תל אביב, חיפה וירושלים וכרגע הוא כבר זמין למספר רב של ערים ומוזאונים ברחבי הארץ
קפצו לבקר באתר גוגל מפות בעברית כדי להפעיל ולנסות את השירות

כתיבת תגובה