Silence – אפליקציה לאנדרואיד לתזמון השתקת המכשיר

Silence היא אפליקציה לאנדרואיד המאפשרת להשתיק את המכשיר בפרקי זמן מסוימים, למשל אם יש לכם בלוח שנה פגישה משעה 10:00 עד 12:00 תוכלו לבחור את הפגישה דרך האפליקציה ולקבוע שבשעות האלו המכשיר יהיה במצב שקט. 
בנוסף לאפליקציה יש מספר אפשרויות נוספות, לדוגמה ניתן לקבוע שכל יום בין 8:00 עד 18:00 ה WIFI במכשיר יהיה כבוי ומשעה 18:00 יידלק אותו, כמו כן ניתן לקבוע תזמונים גם עבור Bluetooth, גלישה ומצב טיסה.

האפליקציה זמינה בחינם
להורדה:
  

כתיבת תגובה