MyScript Calculator – אפליקציה לביצוע חישובים מתמטיים בכתב יד עבור אנדרואיד ו iOS

האפליקציה חינמית ומאוד נוחה וקלה לשימוש ומאפשרת לבצע פעולות מתמטיות באמצעות כתיבה על המסך.
האפליקציה מזהה ומימרה את המספרים והסמלים שנרשמים למידע דיגיטלי ומבצעת את החישובים.
האפליקציה תומכת בכל הפעולות הסטנדרטיות של המחשבונים ומציגה תוצאה של עד 3 ספרות אחר הנקודה העשרונית.

   להורדה:

כתיבת תגובה