Floating Music Widget | ישומון מרחף המאפשר לשלוט בנגן המוסיקה מכל מקום

Floating Music Widget  מאפשר לשלוט בנגן המוסיקה מכל מקום

לאחר הפעלתו הישומון ירחף על מסך הבית והיה ניתן להזיז אותו לאן שנרצה כמו כן ניתן לשנות את הגודל שלו על ידי צביטה בשתי אצבעות והעלים אותו על ידי לחיצה כפולה עליו.

הערה: כדי שהישומון יעבוד נגן המוסיקה שלכם צריך לתמוך באפשרות של שליטה דרך מסך הנעילה.

 

 

להורדה בחינם:

Android-Play

כתיבת תגובה